Prawo konkurencji

 

Prawem konkurencji określana jest dziedzina prawa zajmująca się państwową regulacją działalności przedsiębiorców w celu wspierania rozsądnej, rynkowej konkurencji. Rozróżniamy tutaj

  • nieuczciwą konkurencję (regulacja konkurencji przez państwo, ścigana przez obywateli -> m.in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
  • ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (interwencja państwa w celu uniknięcia lub wyeliminowania działań monopolistycznych zakłócających wolną konkurencję-> m.in. Ustawa o zwalczaniu ograniczeń w konkurencji lub rozporządzenie o wyłączeniach grupowych)
  • Prawo pomocy publicznej (sterowanie konkurencją poprzez przedsiębiorstwa wspieranie ze środków państwowych -> Umowa AEU)

Doradzamy Państwu nie tylko prewencyjnie w celu uniknięcia naruszenia przepisów o konkurencji, ale także reaktywnie we wszystkich w/w obszarach. Odnosi się to również do sporów prawnych nie tylko z innymi przedsiębiorcami, ale również z urzędami antymonopolowymi lub administracji publicznej.