Obrona z urzędu

O ile istnieją do tego wskazania (np. ciężar czynu, stopień trudności sprawy lub stanu prawnego), każdy oskarżony ma prawo do przydzielenia obrońcy z urzędu, niezależnie od jego sytuacji finansowej i majątkowej. Na wniosek prokuratury powołanie obrońcy może nastąpić już w postępowaniu przygotowawczym.
Prawnicy Eull & Partner są do dyspozycji jako obrona z urzędu.