Przykładowe koszty wynajęcia adwokata

 

Na podstawie kilku przykładów chcemy pokazać Państwu, jakie koszty mogą Państwo ponieść, wynajmując adwokata w określonych przypadkach. Nie chcemy przy tym zastępować istniejących już licznych „kalkulatorów kosztów procesowych”, a w szczególności osobistej rozmowy z Państwem o wysokości powstających w Państwa przypadku kosztów, lecz chcemy jedynie dać Państwu pewną orientację:

Postępowanie sądowe w zakresie prawa pracy- stałe opłaty według ustawy o wynagrodzeniu adwokatów

Są Państwo zatrudnieni i zarabiają Państwo 2.750,00 euro brutto miesięcznie. Pracodawca wypowiedział Państwu umowę z przyczyn zależnych od firmy. Chcą się Państwo obronić przed tym wypowiedzeniem i wnieść powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem. Państwo nakreślacie nam sytuację, a my wnosimy powództwo w Państwa imieniu. Zakładamy (w porozumieniu z Państwem), że w ramach rozprawy pojednawczej osiągnięte zostanie porozumienie, ponieważ nie chcecie już Państwo dłużej pracować u swojego pracodawcy. Szacujemy (wspólnie z Państwem), że na podstawie długiego okresu zatrudnienia realna jest odprawa w wysokości 15.000 euro. Muszą się Państwo liczyć z następującymi kosztami:

1. 673,50 euro koszów procesowych (§ 13 ustawy o wynagrodzeniu prawników, nr 3100 VV RVG)

2. 583,70 euro opłaty od ustalenia terminu (§ 13 ustawy o wynagrodzeniu prawników, nr 3104 VV RVG)

3. 493,90 euro opłaty za porozumienie (§ 13 ustawy o wynagrodzeniu prawników, nr 1003, 1000 VV RVG)

4. 20,00 euro ryczałt na wydatki

5. 332,71 euro podatku VAT

6. łącznie 2083,81 euro kosztów

Koszty te są ponoszone przez Państwa, nawet przy pełnym wygraniu sprawy w sądzie pracy pierwszej instancji każda ze stron ponosi swoje koszty prawne. Stawki opłat są ustalane na podstawie wartości przedmiotu sporu, zakładając 3-krotne miesięczne wynagrodzenie brutto. Z tego powodu powinni Państwo naszym zdaniem zastanowić się nad zawarciem ubezpieczenia od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych.

Porozumienie dotyczące honorarium

Chętnie oferujemy Państwu zawarcie porozumienia w sprawie honorarium, które obliczane jest przez doradzającego Państwu adwokata, z uwzględnieniem wcześniej ustalonej stawki godzinowej naliczanej co 10-minut.