Zakładanie firm i stałe doradztwo Państwa firmie

Eull & Partner utworzy Państwa firmę w Niemczech i będzie ją na bieżąco wspierać w kwestiach podatkowych i prawnych.

Zwracamy szczególną uwagę na wybór formy prawnej, ponieważ wybór ten ma daleko idące konsekwencje osobiste, finansowe, podatkowe i prawne dla Państwa i firmy.

W ramach zakładania firmy dokonujemy wszystkich najważniejszych zgłoszeń i rejestracji, jak np. zgłoszenie do celów podatkowych, rejestracja firmy, a także w innych urzędach i pozyskujemy dodatkowe zezwolenia lub koncesje dla Państwa przedsiębiorstwa.

Gdy Państwa firma już funkcjonuje, Eull & Partner pozostaje do dyspozycji odnoście trwałego i długoterminowego doradztwa.
Dla jasności – nasza filozofia prowadzenia doradztwa jest kompleksowa. Chętnie poprowadzimy dla Państwa lub firmy bieżący kontroling prawny, podatkowy i ekonomiczny.

W naszym doradztwie koncentrujemy się na następujących istotnych dla firmy obszarach prawa:

  • prawo pracy
  • prawo podatkowe
  • prawo nieruchomości
  • prawo handlowe i prawo spółek
  • windykacja
  • prawo upadłościowe
  • tworzenie umów
  • pozostałe apsekty prawa cywilnego