Postępowanie w urzędach skarbowych i przed sądami gospodarczymi

Eull & Partner jest do dyspozycji doradców podatkowych, względnie ich klientów podczas kontrolii urzędów skarbowych i ewentualnych wynikających z nich postępowań odwoławczych przeciwko (zmienionym) decyzjom organów podatkowych. Jeżeli pomimo naszego doświadczenia zdobytego przez ostanie lata w konfrontacjach z administracją skarbową okaże się to jednak konieczne, reprezentujemy naszych klientów przed sądami skarbowymi i przed Federalnym Trybunałem Finansowym.

Nasi klienci korzystają przy tym z jednej strony z naszej doskonałej fachowej wiedzy podatkowej i z drugiej strony ze znajomości postępowań podatkowych. Jesteśmy również do dyspozycji doradców podatkowych jako doradcy pomocniczy w ramach prowadzonych sporów w złożonych kwestiach materialnych lub prawnych aż do wspólnego prowadzenia postępowania przed sądami finansowymi.