Bezpłatne doradztwo prawne/ zwolnienie od kosztów sądowych

Państwo niemieckie przewiduje dla osób/ spółek, które ze względu na swoją sytuację osobistą i finansową nie mogą pozwolić sobie na skontaktowanie się z adwokatem, możliwość poradnictwa pozasądowego (tzw. bezpłatne poradnictwo prawne, ustawa o bezpłatnym poradnictwie prawnym i reprezentowaniu osób o niewysokich dochodach) lub wystąpienia z roszczeniem podczas postępowania sądowego, ewentualnie odparcia takiego roszczenia (tzw. zwolnienie od kosztów sądowych §114 niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego), przejęcie na określonych warunkach tych kosztów przez państwo.

Zasadniczo wymagane jest, aby w przypadku bezpłatnego poradnictwa prawnego sprawa nie była umyślna, a beneficjent nie mógł mieć innej możliwości pokrycia kosztów doradztwa. W takim przypadku Sąd Rejonowy wystawia na podstawie stosownego wniosku świadectwo o przyznaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego, w którym sąd zapewnia z jednej strony poszukującego porady, a z drugiej strony prawnika, że organy państwa gwarantują w drodze pomocy doradczej przejęcie kosztów.

W przypadku zwolnienia z kosztów sądowych musi istnieć wystarczająca perspektywa odniesienia sukcesu w sprawie, a beneficjent ze względu na swoją sytuację osobistą i finansową nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania. W takim przypadku podczas postępowania sądowego, bądź już na jego początku wnosi się o zwolnienie z kosztów sądowych, o którym Sąd orzeka wydając postanowienie. Biorąc pod uwagę ewentualne bieżące terminy ustawowe już przed postępowaniem sądowym można zyskać zapewnienie zwrotu kosztów procesowych i postępowania.

Jeżeli zapewnione zostało bezpłatne poradnictwo prawne/ zwolnienie od kosztów sądowych, mają Państwo pewność, że dla danej sprawy prawnej, koszty postępowania prawnego (koszty sądowe i własny adwokat) zostaną poniesione przez państwo w drodze przyznanej pomocy bądź zwolnienia z kosztów sądowych.

Chętnie porozmawiamy z Państwem o tym i ustalimy wspólnie z Państwem, czy w Państwa przypadku sytuacja osobista bądź finansowa pozwalają na przyznanie tych świadczeń.