Doradztwo prawne w prawie podatkowym

Eull & Partner posiada długoletnie doświadczenie w doradztwie we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego. Do grona naszych klientów zaliczają się osoby prywatne, przedsiębiorstwa, instytucje, związki oraz biegli rewidenci, doradcy podatkowi, jak również prawnicy.

Do naszej działalności zaliczamy między innymi:

– reprezentację w postępowaniach przed urzędami skarbowym i sądem gospodarczym

– obronę w przypadku ścigania z powodu nadużyć podatkowych i spraw karnych

– ekspertyzy we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego

– doradztwo w dziedzinie planowania podatkowego

– reprezentację w sprawach o odpowiedzialność cywilną

Szczególnie partnerska współpraca z innymi doradcami jest stale ukierunkowana na szukanie rozwiązań. Nie postrzegamy siebie jako konkurencję, lecz jako sensowne uzupełnienie. Ochrona mocodawców jest dla nas oczywista.