Koszty

Ważne jest dla nas to, aby od początku współpracy istniała jasność odnośnie kosztów. Nie chodzi nam tylko o nasze honorarium, lecz również dodatkowe koszty sądowe lub pozostałe koszty publiczno-prawne. Dlatego już na początku naszej współpracy ustalamy z Państwem rodzaj, jak również wysokość naszego wynagrodzenia oraz kosztów. szacunkowych.

W Niemczech koszty zatrudnienia adwokata są zasadniczo regulowane przez ustawę o wynagrodzeniu adwokatów (niem. RVG), a koszty sądowe przez ustawę o kosztach sądowych (niem. GKG). Kwota zależy od indywidualnego przypadku i rozliczenia zgodnego ze stałymi opłatami narzuconymi przez ustawę o wynagrodzeniu adwokatów (niem. RVG), jak również od zakresu (wysokość opłat i kosztów jest zależna od wartości przedmiotu sporu) i rodzaju przeprowadzonych czynności.

W przypadku postępowań sądowych naliczamy, niezależnie od odrębnych porozumień, przynajmniej minimalne honorarium ustawowe, regulowane przez ustawę o wynagrodzeniu adwokatów (niem. RVG). Przy czym w przypadku czynności pozasądowych oferujemy Państwu ewentualnie, oprócz regulacji prawnych, zawarcie porozumienia o wysokości honorarium. Może ono być zawarte w formie zryczałtowanej lub też wg stawek godzinowych. Ponadto podczas bieżącej współpracy oferujemy Państwu umowy ramowe. W ich przypadku mogą zostać uwzględnione szczególne warunki.

Oczywiście chętnie skontaktujemy się i rozliczymy w Państwa imieniu z ubezpieczycielem od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych.

Pozwala nam to, w razie potrzeby, nie tylko na natychmiastową interwencję, ale także na natychmiastową informację, jeżeli koszty postępowania nie zostaną przez niego pokryte.

Oczywiście towarzyszymy Państwu również wtedy, jeśli koszty zostaną poniesione przez Skarb Państwa, w ramach przyznanego zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych. W tym przypadku towarzyszymy Państwu podczas składania wniosku i za Państwa zgodą regulujemy swoje należności bezpośrednio ze Skarbem Państwa.

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w tej sprawie! Chętnie porozmawiamy z Państwem najpierw o kosztach, dzięki czemu na tle nakreślonych kosztów postępowania i doradztwa, mogą Państwo podjąć decyzję, czy i ewentualnie w jaki najbardziej opłacalny sposób chcą Państwo prowadzić swoją sprawę.