Areszt śledczy

Jeżeli klient znajduje się w areszcie śledczym, kontakt z obrońcą jest konieczny po to, aby ten mógł niezwłocznie uzyskać osobiście lub telefonicznie na policji, w prokuraturze i u sędziego śledczego wiedzę o toku postępowania. Szybkie działanie jest ważne, ponieważ poprzez dłuższy pobyt w areszcie śledczym grozi ewentualna utrata miejsca pracy bądź więzi społecznych.

Efektywna obrona przed zastosowaniem aresztu śledczego (ucieczka, niebezpieczeństwo ucieczki, niebezpieczeństwo zacierania śladów, niebezpieczeństwo powtórzenia przestępstwa, ciężar czynu) może nastąpić tylko wtedy, kiedy mają Państwo po swojej stronie obrońcę. Będzie on ewentualnie wnioskował o zbadanie podstaw aresztowania lub wniesie zażalenie na aresztowanie.