Outsourcing działu kadr, działu podatkowego i prawnego

Jesteście Państwo małymi lub średnimi przedsiębiorcami i nie chcecie lub nie możecie pozwolić sobie na personalne i organizacyjne wydatki w celu stworzenia działu kadr, podatkowego i prawnego?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniając Państwu szeroki profesjonalizm, również przy ograniczonym budżecie. W związku z tym oferujemy Państwu:

Dział kadr: poszukiwanie pracowników (rekrutacja) według Państwa wymagań fachowych i osobistych, tworzenie umów pracy, bieżąca księgowość płac, realizacja projektów reorganizacji, upomnienia, wypowiedzenia, postępowanie z ubezpieczycielami, wnioski U1 i U2 o zwrot kosztów, zarządzanie kontami urlopowymi, zarządzanie kontami czasu pracy, reprezentacja podczas postępowań w sądzie pracy i. in.

Dział podatkowy: bieżąca księgowość, bieżące deklaracje podatkowe (np. podatek VAT i in.), księgowość inwestycyjna, płac, roczne sprawozdania finansowe.

Dział prawny: bieżące doradztwo Państwa firmie, kontrola procesów w kontekście przepisów prawnych, tworzenie i aktualizacja OWH, warunków kupna, gwarancji jakości, regulacje dotyczące prawa spółek, sprzedaż wysyłkowa, nieuczciwa konkurencja.