Postępowanie przygotowawcze

Już na etapie postępowania przygotowawczym rozpoczyna się obrona prawno-karna. Aby podjąć możliwie jak najbardziej efektywną obronę, ważne jest, by obrońca posiadał najpierw ogólny przegląd sytuacji na to, co obiektywnie przemawia przeciwko jego klientowi. Dlatego w pierwszej kolejności będzie on z reguły wnioskował o wgląd do akt postępowania przygotowawczego. Dopiero po zapoznaniu się z tymi aktami, obrońca omówi ze swoim klientem sposób postępowania i objaśni dalsze działania.

Już na tym etapie postępowania obrońca objaśni, czy ewentualne umorzenie postępowania wchodzi w rachubę. Obrońca sprawdzi również, czy w danej sprawie możliwy jest kompromis między sprawcą a pokrzywdzonym.