Finansowanie kosztów procesowych

Jeśli nie chcą, bądź nie mogą Państwo ponieść ryzyka poniesienia kosztów postępowania sądowego, a nie kwalifikują się Państwo do instytucji zwolnienia od kosztów procesowych, mają Państwo możliwość sfinansowania i poniesienia kosztów postępowania przez kredytodawcę kosztów procesowych.

Umowa o sfinansowaniu kosztów postępowania sądowego jest „umową ubezpieczeniową” pomiędzy ubezpieczycielem i Państwem. Ponieważ ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do zawarcia z Państwem umowy (nie ma żadnego przymusu kontraktowego), a z drugiej strony pokrywane są zazwyczaj ewentualne koszty strony przeciwnej na wypadek porażki, ubezpieczyciel musi zostać wyczerpująco poinformowany (z reguły poprzez przesłanie pozwu) o przedmiocie sporu przed podjęciem się sfinansowania kosztów, jak również w bieżącym postępowaniu.

Kredytodawca kosztów procesowych pobiera z reguły odsetek procentowy od Państwa “wygranej”, ale tylko w przypadku wygrania sprawy. Dlatego prosimy się z nami skontaktować, szczegółowo wyjaśnimy Państwu:

• jacy kredytodawcy są na rynku do Państwa dyspozycji

• jakich procedur należy przestrzegać w przypadku finansowania kosztów procesowych

• jakie koszty pokrywa z reguły kredytodawca

Jeśli zdecydowali się Państwo na sfinansowanie kosztów procesowych, przygotujemy razem z Państwem potrzebne dokumenty wymagane do otrzymania decyzji o sfinansowaniu, złożymy je kredytodawcy i później omówimy z Państwem istniejące oferty, po to, aby mogli Państwo podjąć optymalną decyzję.

W trakcie trwania postępowania pośredniczymy w kontakcie i wymianie informacji między kredytodawcą i Państwem oraz towarzyszymy Państwu podczas postępowania.