Impressum

Usługodawca

Eull Rechtsanwalt & Partner

Partnerami upoważnionymi do samodzielnej reprezentacji naszej firmy są: adwokat Marco Eull

Adres pocztowy Goethestr. 51  40237 Düsseldorf Niemcy

tel./ telefaks (+49) 211 9753273-1 (+49) 211 9753273-9

e-mail / http anfrage@eullundpartner.de http://www.eullundpartner.de

Według jakich reguł pracujemy

Jesteśmy adwokatami dopuszczonymi do wykonywania zawodu adwokata w Republice Federalnej Niemiec. Jesteśmy objęci profesjonalnym nadzorem Izby Adwokackiej w Düsseldorfie, z którą mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób: Rechtsanwaltskammer Düsseldorf (Izba Adwokacka w Düsseldorfie) Freiligrathstr. 25 40479 Düsseldorf tel. 0211/495020 fax 0211/4950228 e-mail rakddorf@datevnet.de http://www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de/

Wykonujemy nasz zawód m. in. na podstawie następujących zarządzeń i ustaw: regulamin Federalnej Izby Adwokackiej (niem. BRAO) regulamin zawodowy adwokatów (niem. BORA) i kodeks zawodowy adwokatów Wspólnoty Europejskiej (niem. BRRA-EG) kodeks zawodowy adwokatów Unii Europejskiej Ustawa przeciw praniu brudnych pieniędzy regulamin adwokatów certyfikowanych (nie posiadamy tytułu adwokata certyfikowanego)

Poszczególne teksty mogą Państwo zobaczyć na stronie głównej Federalnej Izby Adwokackiej, bądź też na Państwa prośbę chętnie udostępnimy je Państwu w formie elektronicznej.

Honorarium za naszą pracę obliczane jest na podstawie regulaminu Federalnej Izby Adwokackiej dotyczącego opłat (niem. BRAGO), dla klientów sprzed 1.07.2004 i ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (RVG), dla klientów po 1.07.2004.

W jakich sądach występujemy jako adwokaci. Na terenie całego państwa, we wszystkich sądach rejonowych, sądach okręgowych i w Wyższych Sądach Krajowych oraz we wszystkich Sądach Federalnych, o ile nie są w nich przewidziane żadne ograniczenia dotyczące dopuszczalności, jak na przykład w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości (niem. BGH) w sprach cywilnych.

Zabezpieczenie przeciwko szkodom Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej większe niż ustawowe minimum według § 51 regulaminu Federalnej Izby Adwokackiej dotyczącego opłat (niem. BRAGO), wynoszące 250.000 € sumy ubezpieczenia. Zabezpiecza ono naszych klientów w przypadku wystąpienia szkody będącej skutkiem błędu doradczego. Ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej jest:

R+V Versicherung, nume rubezpieczenia: 406 84 343585500

Kto to wykonał?

Za realizację techniczną i projekt strony internetowej odpowiedzialny jest Pan Bendix Kemmann