Zarządzanie ryzykiem osób prywatnych

Jako osoby prywatne, szczególnie kiedy jesteście Państwo przedsiębiorcami lub macie odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, jesteście Państwo obarczeni ryzykiem, o którym z reguły rzadko się myśli. Analizujemy grożące Państwu ryzyka, wskazujemy je Państwu i omawiamy, gdzie mogą one zostać zminimalizowane, bądź zupełnie zlikwidowane.

W razie potrzeby sięgamy przy tym po pomoc innych specjalistów, we współpracy z którymi analizujemy m.in. następujące tematy:

  • Opieka nad majątkiem w przypadku śmierci (prawna i testamentowa kolejność dziedziczenia)
  • Opieka nad majątkiem w przypadku separacji (skutki prawne rozwodu, rozwiązanie zarejestrowanego związku, intercyzy, porozumienie w sprawie następstw rozwodu)
  • Zarządzanie ryzykiem niebezpieczeństwa utraty życia i majątku (zabezpieczenie rodziny w przypadku niezdolności do pracy, wypadku, śmierci i wpływ na bieżące zobowiązania, takie jak finansowanie nieruchomości, kredyty gospodarcze, itp.)

Po przeprowadzonej analizie możemy wspólnie z Państwem i w razie takiej potrzeby ze specjalistą innej dziedziny opracować rozwiązania, aby stworzyć „bezpieczna drogę w Państwa przyszłość”.