Postępowanie nakazowe

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i przy wniesieniu oskarżenia klient zostanie prawdopodobnie osądzony podczas publicznej rozprawy głównej, w ramach tzw. postępowania nakazowego. Ryzyko dla klienta w ramach postępowania nakazowego jest znaczne.

Postępowanie nakazowe jest opłacalnym sposobem załatwienia sprawy, bez straty czasu, a zwłaszcza bez sensacji, która ewentualnie zostałaby wzbudzona podczas rozprawy głównej. Jednak z punktu widzenia obrony nie można wykluczyć ryzyka grożącego klientowi. Przykładowo, podczas postępowania nakazowego dowody nie są sprawdzane pod kątem ich wiarygodności (np. nie sprawdza się wiarygodności świadków i wiarygodności ich zeznań).

Konsekwencją sprzeciwu jest zazwyczaj przeprowadzenie rozprawy głównej. W tym kontekście należy również wiedzieć, że po złożeniu sprzeciwu zakaz pogorszenia sytuacji nie obowiązuje, tj. przykładowo kara może zostać ewentualnie zwiększona.
W tak ciężkich sytuacjach powinni Państwo skorzystać z pomocy obrońcy!

Stosownie do tego zaleca się ewentualne wystąpienie ze środkiem zaskarżenia w postaci sprzeciwu przeciwko wyrokowi nakazowemu. Tylko doświadczony adwokat może udzielić swojemu klientowi odpowiedniej porady w tym zakresie.