Ściganie z powodu nadużyć podatkowych i postępowanie w sprawach karno-skarbowych

Prawnicy Eull & Partner posiadają wiedzę z zakresu prawa karnego i podatkowego niezbędną do efektywnej obrony w sprawach podatkowych i postępowaniach karno-skarbowych. Nasi adwokaci towarzyszą klientom na wszystkich etapach postępowania. Opiekujemy się naszymi klientami od momentu wszczęcia postępowania, poprzez główną rozprawę sądową, aż po apelację i kasację.

Oprócz tego oferujemy również doradztwo prewencyjne. Analizujemy podatkowo istotne dla naszych klientów procesy pod względem ich zgodności z prawem karno-skarbowym. Jeżeli doszło do naruszenia przepisów podatkowych, towarzyszymy naszym klientom podczas tzw. czynnego żalu. Zakres naszego doradztwa obejmuje przygotowanie czynnego żalu, towarzyszenie podczas postępowania aż do wydania decyzji.