Czynności związane z ekspertyzą, planowanie podatkowe

Eull & Partnerzy jest do dyspozycji swoich klientów w przypadku konfrontacji z kompleksowymi tematami podatkowymi. Spektrum naszego doradztwa obejmuje przy tym wszystkie krajowe rodzaje podatków, międzynarodowe prawo podatkowe, jak również specjalne obszary podatkowe, jak np. ceny transferowe i ich dokumentację, zarówno w języku niemieckim, jak również w angielskim i polskim.

O wynikach ekspertyzy prawno-podatkowej informujemy regularnie, w formie (krótkiej) opinii wraz ze wskazówkami odnośnie praktycznych zmian. Ponadto jesteśmy do dyspozycji naszych klientów w dziedzinie planowania podatkowego.

Nasi prawnicy posiadają długoletnie doświadczenie w przekształcaniu firm. Obok poprawnego pod względem cywilno-prawnym przeprowadzenia takiego przekształcenia, czołowe miejsce zajmują u nas aspekty podatkowe.