JRD – doradztwo prawne i podatkowe w Warszawie

W Warszawie współpracujemy z kancelarią prawniczą, doradztwa podatkowego i audytu JRD (Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp.k.), z którą współpracujemy intensywnie od lat w najróżniejszych dziedzinach (prawnych). JRD oferuje w Polsce m.in. następujące usługi:

Prawo podatkowe

 • • wszystkie istotne dziedziny prawa podatkowego (m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatke VAT, podatek od osób prawnych)
 • • Opieka podatkowa nad specjalnymi strefami ekonomicznymi
 • • międzynarodowe prawo podatkowe
 • • projekty restrukturyzacyjne i ich skutki podatkowe

Audyt

 • • weryfikacja oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (również według standardów IFRS)
 • • weryfikacja i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych zgodnych z prawem polskim i niemieckim
 • • badania due-diligence, efektywność procesów biznesowych

Doradztwo prawne

 • • prawo handlowe i prawo spółek (zakładanie firm, bieżące doradztwo dla spółek handlowych, likwidacje, przekształcenia i in.)
 • • prawo cywilne (opracowanie i weryfikacja umów, due-diligence, prawo nieruchomości, i in.)
 • • prawo pracy (opracowywanie umów, rozwiązywanie sporów, restrukturyzacja)
  • reprezentacja procesowa (postępowania cywilno-prawne przed sądami polskimi)
 • • prawo o konkurencji (postępowania antymonopolowe, również postępowanie sądowe przeciwko nieuczciwej konkurencji)

Kancelaria, z którą współpracujemy, została ujęta w corocznym rankingu znanej polskiej gazety “Gazeta Prawna” jako jedna z 10 najbardziej skutecznych kancelarii prawniczych w Polsce w swojej kategorii. Załączyliśmy wycinek z rankingu “Gazety Prawnej” jako dokument PDF. Niech Państwo sami przekonają się o osiągnięciach naszych partnerów.

Internet: JRD Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp.k