Prawo budowlane i pozostałe obszary doradztwa

Jeżeli potrzebują Państwo w Niemczech nieruchomości do celów gospodarczych, Eull & Partner towarzyszy Państwa poszukiwaniom, aż do zawarcia zgodnej z prawem umowy najmu lub kupna.

Ponadto doradzamy w przypadku zagadnień związanych z (planowanym) wykorzystaniem nieruchomości. Mogą one dotyczyć np. działań związanych z przebudową, z pozwoleniami urzędowymi lub z ochroną przeciwpożarową.

O ile wystąpią problemy z nieruchomością, Eull & Partner stoi po Państwa stronie w trakcie rozmów i negocjacji z wynajmującym lub sprzedawcą.

Jeśli wynajmowana nieruchomość zostanie Państwu wypowiedziana przez wynajmującego, podejmiemy odpowiednie kroki, aby chronić Państwa prawa w możliwie najszerszym zakresie.

Ponadto Eull & Partner służy pomocą Państwu bądź Państwa przedsiębiorstwu w wielu innych zagadnieniach, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego.

Razem z Państwem opracujemy ważne umowy, jeżeli jest to konieczne, również dwujęzycznie. Istniejące, bądź przedłożone Państwu umowy zostaną przez nas sprawdzone od strony prawnej.

Spektrum naszego doradztwa obejmuje również, oprócz umów kupna i umów o dzieło, przygotowanie lub sprawdzenie ogólnych warunków handlowych (OWU) jak również ich właściwe i zgodne z prawem wdrożenie do Państwa procesów biznesowych.

Reprezentujemy Państwa nie tylko przed urzędami, lecz również w trakcie negocjacji z osobami trzecimi lub przed niemieckimi sądami.