Prawo Cywilne; Postępowanie cywilneCivil law; Civil proceedings

Prawo cywilne obejmuje stosunki prawne pomiędzy obywatelami, których nie można przypisać do bardziej wyspecyfikowanych obszarów.

Prawo cywilne oprócz typowych sporów wynikających z umów kupna, umów o dzieło lub o wykonanie usługi obejmuje również zagadnienia związane z odszkodowaniami oraz bezpodstawnym wzbogaceniem się. Należą tutaj na przykład zagadnienia z zakresu prawa sąsiedzkiego, roszczenia gwarancyjne wynikające z umów sprzedaży i usług rzemieślniczych, roszczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienia, zwrot spornych należności lub obrona przed niesłusznie dochodzonymi roszczeniami.

Eull & Partner reprezentuje Państwa interesy w powyższych przykładowo wymienionych sprawach cywilnych, w razie potrzeby również w ramach postępowania cywilnego przed sądem.