Prawo pracy

Jeśli jesteście Państwo związani stosunkiem pracy lub sami zatrudniacie osoby trzecie, to obowiązujące przepisy prawa pracy definiują zasadniczą część Państwa życia zawodowego. Niech będzie to zawarcie umowy o pracę, negocjacje warunków pracy czy zakończenie stosunku umownego.

Nasze doradztwo rozpoczyna się w chwili zawarcia umowy. Chcemy razem z Państwem „patrzeć w przyszłość”, omówić wspólnie istotne elementy umowy o pracę, wspierać Państwa w negocjacjach i zdefiniować odpowiednie warunki jasnych zasad przyszłej współpracy.

Państwa stosunek pracy został wypowiedziany lub istnieje potrzeba wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem? W takim przypadku powinniśmy przeanalizować niezbędne dalsze kroki. Celem powinno być omówienie z Państwem tak szybko, jak to możliwe, faktycznego stanu rzeczy i sytuacji prawnej, po to, abyście mogli Państwo działać i reagować w oparciu o rzetelną wiedzę. Nie każde wypowiedzenie jest skuteczne, nie każdy pracodawca pomyślał o wszystkim, co niezbędne i nie każdemu pracownikowi można zarzucić błąd skutkujący rozwiązaniem umowy.

Wspólnie z Państwem wyjaśnimy wszelkie pytania, które mogą się pojawić, takie jak na przykład …

  •   Czy stosunek pracy został wypowiedziany w wymaganej formie? Albo: Jaką formę muszę zachować, aby poprawnie wypowiedzieć umowę?
  • Czy konieczne jest uzasadnienie wypowiedzenia? Czym skutkuje pominięcie uzasadnienia?
  • Czy okres wypowiedzenia został prawidłowo obliczony, co się stanie, jeśli pracodawca się pomylił?
  • Jakich terminów powinienem przestrzegać? Do kiedy pracownik powinien stawić się w Urzędzie Pracy i zgłosić się jako poszukujący pracy / bezrobotny, jakie obowiązki informacyjne są nałożone w tym zakresie na pracodawcę?
  • Zostałem zwolniony, co to dla mnie oznacza?
  • Czy świadectwo pracy zostało wydane prawidłowo lub czy można je podważyć?

Doradztwo dotyczące prawa pracy nie jest ograniczone do prowadzenia sporu z zakresu prawa pracy, zaczyna się wcześniej i nie kończy się wraz z ugodą/wyrokiem.