Prawo handlowe

Jesteście Państwo przedstawicielem handlowym lub właścicielem firmy? Wówczas to właśnie prawo handlowe określa szereg stosunków prawnych, z którymi mają Państwo do czynienia na co dzień.

W przypadku przedstawiciela handlowego powstaje – zazwyczaj w kontekście zakończenia umowy – kwestia, czy przedsiębiorca stosował się do warunków umowy. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo do pełnego ujawnienia informacji i ewentualnie roszczenia odszkodowawcze na podstawie § 89b niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Przygotowanie dochodzenia tych roszczeń to wymagające i pracohcłonne zadanie, które chętnie razem z Państwem wykonamy.

Ale także w okresie obowiązywania umowy mogą wystąpić problemy, gdyż z natury rzeczy przedsiębiorcy i przedstawiciele handlowi mają sprzeczne interesy, np. w kwestii daty płatności wynagrodzenia przedstawiciela handlowego, uwzględnienia w późniejszym terminie nieściągalnych należności przy obliczaniu prowizji oraz specyfikacji wymogów przedsiębiorcy co do obszaru działania przedstawiciela i / lub jego obowiązków.

Problemy prawne przedsiębiorcy są złożone. Począwszy od stosunków umownych w zakresie prawa pracy aż po Ogólne Warunki Umowne (OWU) i konstrukcje umów zawieranych z Państwa partnerami biznesowymi. W tym zakresie oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną i doradztwo, przy czym szczególny nacisk kładziemy na to, aby w ramach doradztwa strategicznego dla Państwa firmy włączać Państwa doradców i doradców podatkowych, tak aby procesy i konstrukcje umów były ze sobą spójne.