Prawo podatkowe

Prawo podatkowe jest jedną z kluczowych dziedzin prawa w naszym życiu codziennym. Większość codziennych transakcji dotyka zagadnień podatkowych. Dlatego tak ważnym jest, aby konstruując umowy i procesy w Państwa firmie jak najwcześniej uwzględniały przy tym kwestie podatkowe.

Optymalne doradztwo podatkowe rozumiemy jako symbiozę kompetencji doradcy podatkowego i prawnika. Ta współpraca wymaga ze strony prawnika zrozumienia i wyczucia prawa podatkowego. Ponieważ kto nie rozpoznaje lub ewentualnie nie przeczuwa problemu, nie może go również rozwiązać.

Prawo podatkowe jest materią, którą zawłaszczyli sobie doradcy podatkowi i biegli rewidenci a która jest zbyt złożona, aby można ją było załatwiać “przy okazji”. Dlatego nie chcielibyśmy w życiu codziennym, czy to w zagadnieniach dotyczących prawa pracy (na przykład: Jak mogę zdefiniować elementy wynagrodzenia, aby ewentualnie, zamiast regularnego wynagrodzenia brutto części wynagrodzenia zakwalifikować jako dodatki zwolnione z podatku i zaoszczędzić w ten sposób wydatki ponoszone na składki na ubezpieczenie społeczne?) czy prawa handlowego (np. Jak mogę ująć pożyczkę od wspólnika / członka zarządu w finansach spółki, żeby odsetki płacone przez Spółkę wspólnikowi za udostępniony kapitał można było odliczyć od podatku Spółki?) tracić z pola widzenia problematyki podatkowej i być ogniwem łączącym z Państwa doradcą podatkowym.

W Państwa interesie leży, aby współpracować z doradcą , który podda wszelkie elementy szerokiej analizie.