Prawo spółek

Doradzamy Państwu nie tylko przy tworzeniu spółek, ale w szczególności w bieżącym i prawidłowym pod względem prawnym funkcjonowaniu (np. regularne zgromadzenia / uchwały wspólników, przestrzeganie określonych w statcie spółki wymogów dyktowanych przepisami prawa spółek), a także przy zmianie statutu / formy prawnej spółki, aż do rozwiązania Spółki.

Biorąc pod uwagę Państwa wymagania i sytuację podatkową w rachubę wchodzą nie tylko powszechnie do tej pory występujące formy spółek, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (niem. GmbH / pol. Sp. z o.o.) czy tzw. mini-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwana również spółką 1-EUR (niem. UG), spółka komandytowa (niem. KG / pol. Sp.k., także w formie niem. GmbH & Co. KG / pol. Sp. z o.o. Sp.k. ), spółka jawna (niem. OHG / pol. sp.j.), spółka cywilna (niem. GbR lub BGB-Gesellschaft / pol. s.c.) ale także bardziej złożone tematy, jak fundacje, spółki akcyjne (niem. AG / pol. SA– także w zmodyfikowanych formach, takich jak niem. KGaA / pol. Spółka komandytowo-akcyjna).

Doradzamy w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej i struktury Państwa spółki oraz wynikającej z tego wymaganej formy umowy. Jeśli konieczna jest zmiana, wspieramy Państwa w jej wdrożeniu. Ponadto doradzamy również w postępowanich w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządu lub Zarządów, wdrażania zakazu konkurencji wobec pracowników, członków zarządu i wspólników, sprzedaży, odstąpienia i umorzenia (przepadek akcji) udziałów, przekształcania spółek (zmiana formy prawnej), fuzjami kilku spółek lub podziałem spółki. .