Ochrona prawna intelektualnej działalności gospodarczej

Ochrona prawna intelektualnej działalności gospodarczej gwarantuje, że Państwa własność intelektualna jako przedsiębiorcy będzie chroniona przed nieuprawnionym wykorzystaniem jej przez osoby trzecie. W tym celu radzimy otrzymanie i ochronę

  • praw ze znaków towarowych i znaków towarowych (m.in. postępowania przed niemieckim Urzędem patentowym DPMA, rejestracja znaku towarowego, postępowania odwoławcze, postępowanie w sprawie unieważnienia)
  • nazwy firmy / znaku firmowego (m.in. pozasądowe i sądowe procedury zakazu używania)
  • wzorów przemysłowych (między innymi postępowanie przed niemieckim Urzędem patentowym – DPMA, rejestracja, odwołanie, postępowanie w sprawie unieważnienia)

Towarzyszymy Państwu nie tylko w przygotowaniach, ale również w realizacji ochrony Państwa praw. Jeżeli osoby trzecie posłużyły się Państwa tytułem prawnym, jesteśmy Państwa partnerem w egzekwowaniu Państwa praw, np. w formie ostrzeżenia lub wszczęcia procedury zakazu stosowania.