Zarządzanie wierzytelnościami

Nie chcemy zajmować się windykacją należności, lecz wspólnie z Państwem wypracować i wdrożyć zgodne z prawem zarządzanie należnościami. Być może powiedzą Państwo: „To jest przecież to samo!”, jednak my, pod pojęciem prawnego zarządzania należnościami rozumiemy coś więcej.

Razem z Państwem chcielibyśmy omówić przebieg procesów w rachunkowości, począwszy od wystawienia faktury poprzez dokumentację wykonanych usług aż po realizację zlecenia. Uzyskanie tytułu wykonawczego to jedno, jednak windykacja należności jest nie mniej ważna.

Istotne jest, aby uwzględnione zostały Państwa indywidualne potrzeby i procesy, a nasza działalność została do nich „dopasowana”. Skuteczne zarządzanie należnościami nie polega tylko na uzyskaniu tytułu wykonawczego i następującej po nim egzekucji według utartego schematu, lecz jest ono tylko wtedy skuteczne i właściwie spełnia swoje funkcje, jeśli praktykowany jest pewien sposób działania.

Podstawą skutecznej egzekucji jest między innymi sposób prowadzenia przez Państwa dokumentacji i realizacji zleceń (Czy wiedzieli Państwo, że firma UPS przechowuje dowody odbioru przesyłki nie dłużej niż 6 miesięcy i po tym okresie możecie Państwo mieć problemy z udokumentowaniem przesyłki?). Ściąganie należności wymaga znajomości stanu majątkowego dłużnika. Już podczas realizacji zamówienia, mogą Państwo zyskać dla siebie przydatne informacje, które mogą zaowocować później, ponieważ będą mogli Państwo szybciej otrzymać nakaz egzekucji i jako pierwsi z wielu wierzycieli otrzymać należność (np. poprzez dokumentację danych konta bankowego dłużnika).

Tylko dzięki optymalnej i skoordynowanej współpracy przedsiębiorców i usługodawców mogą Państwo zdobyć podstawę do skutecznego odzyskiwania Państwa zaległych należności. To chcielibyśmy osiągnąć wspólnie z Państ-wem.